השביל

השביל

 1968

שמן על בד

מידות:  51X41 ס"מ

חתום

מספר התמונה:  1051