השומרים

השומרים

 1949

גואש על נייר

מידות:  35X48 ס"מ

חתום

מספר התמונה:  2011