השישיה

השישיה

 1949

גואש על נייר

מידות:  46X66 ס"מ

חתום

מספר התמונה:  2012