התמרדות

התמרדות

 1949

גואש על מזונית

מידות:  62X42 ס"מ

מספר התמונה:  2003