חדר קריאה

חדר קריאה

 1949

רישום על נייר

מידות:   ס"מ

חתום

מספר התמונה:  4028