חיילים

חיילים

 1956

שמן על עץ

מידות:  100X70 ס"מ

חתום

מספר התמונה:  1017