חייל

חייל

 1948

גואש על נייר

מידות:   ס"מ

מספר התמונה:  4025