חנוכה

חנוכה

 1949

גואש על נייר

מידות:  31X46 ס"מ

חתום

מספר התמונה:  2013