ידיים

ידיים

 

הדפס על נייר

מידות:   ס"מ

חתום

מספר התמונה:  6006