יוחנן סימון מצייר

יוחנן סימון מצייר

 1949

גואש על מזונית

מידות:  63X42 ס"מ

מספר התמונה:  2004