יעקב ועשיו

יעקב ועשיו

 1956

אקוורל ודיו על נייר

מידות:   ס"מ

חתום

מספר התמונה:  3020