יצחק – איקונה

יצחק – איקונה

 1971

שמן על בד

מידות:  50X41 ס"מ

חתום

מספר התמונה:  1054