ליד הפילבוקס

ליד הפילבוקס

 1954

גואש על נייר

מידות:  64X43 ס"מ

חתום

מספר התמונה:  1005