מגויס

מגויס

 1950

גואש על נייר

מידות:  32X46 ס"מ

חתום

מספר התמונה:  2025