מועדים

מועדים

 1961

שמן על בד

מידות:  93X61 ס"מ

חתום

מספר התמונה:  1031