מוקד

מוקד

 1985

שמן על בד

מידות:  50X41 ס"מ

חתום

מספר התמונה:  1061