מזרח

מזרח

 1964

שמן על בד

מידות:  60X60 ס"מ

חתום

מספר התמונה:  1045