מחולות

מחולות

 1950

גואש על נייר

מידות:  23X30 ס"מ

מספר התמונה:  2029