מנוחה 2

מנוחה 2

 1950

רישום על נייר

מידות:   ס"מ

חתום

מספר התמונה:  4034