מסילות בערבה

מסילות בערבה

 1954

אקוורל ודיו על נייר

מידות:  60X90 ס"מ

חתום

מספר התמונה:  3017