מעברה

מעברה

 1949

גואש על נייר

מידות:  64X49 ס"מ

חתום

מספר התמונה:  2014