מקומות שמורים

מקומות שמורים

 1950

גואש על נייר

מידות:  34X48 ס"מ

חתום

מספר התמונה:  2028