מקסמי המטבח

מקסמי המטבח

 1950

גואש על נייר

מידות:  67X49 ס"מ

חתום

מספר התמונה:  2022