משחקים

משחקים

 1952

רישום על נייר

מידות:  35X45 ס"מ

חתום

מספר התמונה:  4035