נוף בקיבוץ

נוף בקיבוץ

 1952

גואש על נייר

מידות:  33X43 ס"מ

חתום

מספר התמונה:  3016