סיור

סיור

 1948

גואש על נייר

מידות:  30X22 ס"מ

חתום

מספר התמונה:  2006