עדות 2

עדות 2

 1945

רישום על נייר

מידות:  26X18 ס"מ

מספר התמונה:  4004