עדות 3

עדות 3

 1945

רישום על נייר

מידות:  26X18 ס"מ

חתום

מספר התמונה:  4005