עדות 4

עדות 4

 1945

רישום על נייר

מידות:  26X18 ס"מ

חתום

מספר התמונה:  4006