עדות

עדות

 1946

רישום על נייר

מידות:  20X14 ס"מ

חתום

מספר התמונה:  4007