עשתורת

עשתורת

 1961

שמן על בד

מידות:  100X81 ס"מ

חתום

מספר התמונה:  1033