פרעה – הכנה לקיר

פרעה – הכנה לקיר

 שנות ה- 60

נייר על קרטון

מידות:  32X50 ס"מ

חתום

מספר התמונה:  5006