ציפור כחולה 2

ציפור כחולה 2

 

הדפס על נייר

מידות:   ס"מ

חתום

מספר התמונה:  6009