צריף המשפחה

צריף המשפחה

 1949

גואש על נייר

מידות:  68X48 ס"מ

חתום

מספר התמונה:  2015