קיבוצניקית

קיבוצניקית

 1948

אקוורל על נייר

מידות:  30X23 ס"מ

חתום

מספר התמונה:  3008