קפריסין1

קפריסין1

 1947

רישום על נייר

מידות:  23X20 ס"מ

חתום

מספר התמונה:  4010