קפריסין10

קפריסין10

 1947

רישום על נייר

מידות:  24X20 ס"מ

חתום

מספר התמונה:  4019