קפריסין12

קפריסין12

 1947

רישום על נייר

מידות:  24X18 ס"מ

חתום

מספר התמונה:  4021