קפריסין4

קפריסין4

 1947

רישום על נייר

מידות:  22X18 ס"מ

מספר התמונה:  4013