קפריסין6

קפריסין6

 1947

רישום על נייר

מידות:  18X15 ס"מ

חתום

מספר התמונה:  4015