קפריסין_הגשר

קפריסין_הגשר

 1947

רישום על נייר

מידות:  18X15 ס"מ

חתום

מספר התמונה:  4018