קפריסין_תונו

קפריסין_תונו

 1947

רישום על נייר

מידות:  16X12 ס"מ

חתום

מספר התמונה:  4014