שולחן ערוך

שולחן ערוך

 1949

גואש על נייר

מידות:  64X48 ס"מ

חתום

מספר התמונה:  2016