שרגא ווייל - לחפש את השורשים - חלק ראשון

מאמר בשני חלקים פרי עטו של יובל דניאלי